Vår maskinpark

Ekstrands Jord & Grus har en maskinpark med ett brett utbud.

  • Larvkross Sandvik UJ440i
  • Efterkross Mulle Roadmaster 4800
  • Sorteringsverk typ SVH-8
  • Sorteringsverk McCloskey R 155
  • Lastbilar med släp
  • Lastmaskiner
  • Grävmaskiner